Broszura Jana Pawła Rabaut

O wydarzeniach w rewolucyjnej Francji informowała sprzedawana w Warszawie za 29 gr broszura Jana Pawła Rabaut pt. Uwagi polityczne nad rewolucją francuską. Księgarz Pfaff ogłaszał, iż ma nowe książki francuskie i angielskie, ich spis rozdaje gratis i można jej, będzie „ pod warunkami w tymże rejestrze wyszczególnionymi do czytania pożyczać Mieszkańcy Warszawy mogli się też zaznajomić z ustawodawstwem rewolucji francuskiej zakupując u księgarza Lemonier taką na przykład książkę: Nowy kalendarz francuski na trzeci rok Republiki, złączony z kalendarzem, gregoriańskim na rok 1795, zawierający w sobie prawa człowieka i obywatela, nową francuską konstytucję datowaną na rok 1793 i nowy podział Francji na departamenta i dystrykty i kantony
Obok tych rzeczy, które w większości miały raczej charakter informacji o wydarzeniach we Francji, znalazła się również zapowiedź wydania książki o wyraźnie postępowym, demokratycznym zabarwieniu. Te właśnie polityczno-ideologiczne momenty podkreślili Dufour, Netto i Koch oraz introligator Mentzel, ogłaszając ją w dodatku do „Gazety Wolnej Warszawskiej”. „Dzieło Tomasza Paine’a o Prawach człowieka, które w krótkim czasu przeciągu dziewiątej się doczekało edycyi i którego w samej Anglii około 50 tys. egzemplarzy z chciwością rozkupiono, zawsze dla ludzkości nieoszacowanym a despotyzmowi strasznym będzie dziełem. W czasie kiedy tu moskiewski panował despotyzm, pismo to nie mogło być drukowane, lecz gdy ta poczwara w najchwalebniejszy sposób przez walecznych Polaków zniszczoną została, donosi się łaskawej publiczności o mającym nastąpić około dnia 20 teraźniejszego miesiąca lipca w niemieckim języku tego pisma wyjściu w ekstrakcie ”.